Poslední aktualizace: 19. května 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat. Mezi osobní identifikační údaje patří mimo jiné:

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách , jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, adresy IP vašeho mobilního zařízení. „Váš mobilní operační systém, typ používaného mobilního internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč zasílá, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost také uchová údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obvykle uchovávají po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy se tato data používají k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a udržovány v nich, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje vaše odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Upozorníme vás dříve, než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost požádána, aby vaše osobní údaje zveřejnila, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro:

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího než 13 let. Vědomě neshromažďujeme informace umožňující zjištění totožnosti od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje Data, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme jako právní základ pro zpracování vašich údajů spoléhat na souhlas a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme vyžadovat souhlas vašeho rodiče, než tyto informace shromáždíme a použijeme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme & quot; Poslední aktualizaci & quot; datum v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: